Wczytywanie...
System zamawiania jedzenia restauracja.online

Polityka prywatności

Administrator Danych Osobowych RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 • W świetle powyższego informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Stronex oraz podmioty powiązane w tym R-system zwane dalej Operatorem. Z Operatorem można kontaktować się, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Łyżwy 23, 26-110 Skarżysko Kamienna lub e-mail: bok@stronex.pl
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Operatora.
 • Niniejsze oświadczenie o prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych Klientów, którzy składają zamówienie bezpośrednio na stronie restauracji partnerskiej użytkującej system zamawiania restauracja.online lub na portalu zamawiaj.online. Operator ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie tych danych osobowych i poważnie traktuje kwestię Państwa prywatności. Operator przestrzega wymogów rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) podczas przetwarzania danych osobowych.
 • Restauracja.online oraz zamawiaj.online - serwisy zamawiania jedzenia będące własnością Operatora - przetwarzają Państwa dane osobowe na potrzeby realizacji naszych usług.
Jakie dane osobowe przetwarzamy i dlaczego

Wykorzystujemy następujące dane osobowe w następujących celach.

 • Zamawianie na portalu lub stronach restauracji partnerskich
  W momencie złożenia zamówienia na stronie restauracji partnerskiej lub portalu zamawiaj.online przetwarzamy dane osobowe, które nam Państwo dostarczają w zakresie niezbędnym do realizacji Państwa zamówienia, płatności, a także ewentualnego dokonania zwrotu. Jest to niezbędne do realizacji umowy, zgodnie z definicją zawartą w RODO, co stanowi podstawę prawną do przetwarzania tych danych osobowych. W ramach procesu składania zamówień przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, dane adresowe, dane kontaktowe, zamówienie, dane dotyczące płatności, komentarze.
 • Opinie o restauracjach
  Przetwarzamy również dane osobowe, których udzielają Państwo w trakcie zgłaszania opinii o restauracji. Publikując opinię o restauracji wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych, co zgodnie z definicją zawartą w RODO stanowi podstawę prawną do przetwarzania tych danych osobowych. Mogą Państwo wycofać swoją zgodę, kontaktując się z nami za pośrednictwem email bok@stronex.pl. W procesie publikacji opini o restauracji przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko (jeśli podano), opinia.
 • Newsletter i komunikaty marketingowe
  Przetwarzamy Państwa dane osobowe również w celu wysyłania Państwu spersonalizowanych komunikatów marketingowych i powiadomień w ramach których informujemy o aktualnościach zniżkach, aktualizacjach na temat nowych restauracji. Tego typu powiadomienia przesyłamy drogą mailową lub SMS. Składając zamówienie mogą państwo wyrazić zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych, co zgodnie z definicją zawartą w RODO stanowi podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych. W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać subskrypcję przy użyciu odnośnika podanego w danej wiadomości lub przesyłając wiadomość na adres bok@stronex.pl. Przetwarzamy następujące dane osobowe do celów marketingowych: imię i nazwisko, dane kontaktowe.
 • Pliki cookie
  Przetwarzamy również Państwa dane osobowe, których nie udostępniają nam Państwo bezpośrednio. Operator wykorzystuje pliki cookie do celów funkcjonalnych, analitycznych i marketingowych. Funkcjonalne pliki cookie są niezbędne do korzystania ze strony internetowej. Pliki cookie zbierają następujące dane osobowe: dane dotyczące lokalizacji, adres IP lub identyfikatory aplikacji, rodzaj przeglądarki internetowej i typ urządzenia, język strony internetowej.
  Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w sekcji Informacje o plikach cookie znajdującej się w końcowej części dokumentu.
Udostępnianie danych restauracjom

Składając zamówienie na stronie restauracji działającej w ramach systemu restauracja.online i zamawiaj.online, Operator udostępnia Państwa dane osobowe restauracji którą Państwo wybrali, aby mogła ona zrealizować i dostarczyć Państwa zamówienie.
Udostępniamy następujące dane: imię i nazwisko, dane adresowe, dane kontaktowe (telefon oraz e-mail), treść zamówienia.
W przypadku gdy są Państwo bezpośrednim klientem restauracji, to restauracja ma własną odpowiedzialność i zobowiązania w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Wszelkie pytania dotyczące sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez restaurację, należy kierować bezpośrednio do restauracji.

Udostępnianie danych innym osobom (niebędącym restauracjami)

Operator nie będzie wysyłać Państwa danych osobowych osobom trzecim, a dane te będziemy ujawniać osobom trzecim wyłącznie, jeśli jest to konieczne w celu realizacji umowy z Państwem, w celach analitycznych i marketingowych lub w związku z przestrzeganiem zobowiązań prawnych.
Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie następującym osobom: partnerzy w dziedzinie wdrażania, serwisy zewnętrzne uczestniczące w procesie realizacji zamówienia, platformy reklamowe (np. Google lub Facebook).

Czas przechowywania Państwa danych osobowych
 • Operator przechowuje Państwa dane nie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których zbierane były Państwa dane osobowe.
 • Większość Państwa danych osobowych zostanie usunięta po upływie 2 lat od momentu złożenia przez Państwa zamówienia.
 • Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez dłuższy czas, jeśli jest to wymagane w myśl przepisów prawa.
 • Dwuletni termin stosujemy do celów administracyjnych oraz aby mieć możliwość radzenia sobie z potencjalnymi pytaniami i skargami na temat Państwa zamówienia, zarówno od Państwa, jak i od restauracji.
 • Nie mamy możliwości usunięcia Państwa danych osobowych z kopii zapasowych. Jednak podczas wykonywania przywrócenia na podstawie kopii zapasowej, niezwłocznie usuniemy odpowiednie dane osobowe.
Dostęp, poprawianie i usuwanie danych osobowych
 • Mają Państwo prawo do dostępu do wszystkich danych osobowych, które zbieramy na Państwa temat, jak również do tego, aby wymagać poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych.
 • Jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe bez ważnej podstawy prawnej lub że przetwarzamy dane osobowe, które nie są istotne dla procesu selekcji, prosimy o kontakt.
 • Możesz skontaktować się za pośrednictwem email bok@stronex.pl. Operator odpowie na Państwa zapytanie w najbliższym możliwym terminie, a w każdym razie nie później niż cztery tygodnie od momentu otrzymania Państwa zapytania.
Wskazówki, pytania i skargi

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek inne pytania lub skargi na temat przetwarzania swoich danych osobowych, z chęcią z Państwem porozmawiamy. Czekamy również na informację od Państwa, jeśli mają Państwo wskazówki lub sugestie na temat ulepszeń w zakresie naszej polityki prywatności.

Indywidualne zobowiązania restauracji w związku z RODO

W przypadku gdy są Państwo bezpośrednim klientem restauracji, to restauracja ma własną odpowiedzialność i zobowiązania w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Wszelkie pytania dotyczące sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez restaurację, należy kierować bezpośrednio do restauracji.

Restauracja przetwarza Państwa dane osobowe w sposób niezbędny w celu realizacji zamówienia.

Dane osobowe przetwarzane przez Restaurację: imię, nazwisko, dane adresowe, dane kontaktowe, treść zamówienia, komentarz do zamówienia.

Cele oraz sposób przetwarzania danych osobowych przez Restaurację:

 • Obsługa zamówień złożonych przez stronę internetową Restauracji.
  W momencie złożenia przez Państwa zamówienia przez stronę internetową przetwarzamy dane niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. Jest to niezbędne do realizacji umowy, zgodnie z definicją zawartą w RODO, co stanowi podstawę prawną do przetwarzania tych danych osobowych. W ramach procesu realizacji zamówień przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko, dane adresowe, dane kontaktowe, zamówienie, dane dotyczące płatności, komentarze.
 • Marketing produktów i usług restauracji (newsletter email oraz sms, komunikaty marketingowe).
 • Wysyłanie spersonalizowanych komunikatów marketingowych i powiadomień dotyczących aktualnych promocji, oferty itp. Składając zamówienia mogą Państwo wyrazić zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych, co zgodnie z definicją zawartą w RODO stanowi podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych. W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać subskrypcję przy użyciu odnośnika podanego w danej wiadomości lub przesyłając wiadomość na adres bok@stronex.pl. Przetwarzamy następujące dane osobowe do celów marketingowych: imię i nazwisko, dane kontaktowe.

Wszelkie pytania dotyczące sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez restaurację, należy kierować bezpośrednio do restauracji.
Dane kontaktowe bezpośrednio do restauracji http://czekoladacafe.eu/kontakt-z-nami.

Informacje o plikach cookie

 • Strona https://czekoladacafe.eu wykonana w oparciu o system zamawiania restauracja.online korzysta z plików cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
  • zapamiętania zawartości koszyka użytkownika w sklepie internetowym,
 • Stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów, a także operatorów płatności.
 • Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach:
  Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 • Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 • W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:
  https://www.google.com/ads/preferences/

Zarzadzanie plikami cookie

 • Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 • W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami: